DBA Pro for Microsoft SQL Server  

 

Maakt een trage Exact Globe Next omgeving weer werkbaar


DBA Pro werkt met elke versie van Microsoft SQL Server (hoger dan SQL Server 2005) en dus met alle gesupporte versies van Exact Globe Next.

U kunt het gratis uitproberen: een 30 dagen trial versie is beschikbaar. Neem hiervoor contact op met Danny Barthel (06-55 777 777 of info@toolfactory.nl)


Een standaard database moet werken in duizenden verschillende configuraties; bij elke klant is de situatie uniek:

●  Het aantal (gelijktijdige) gebruikers is bij elke klant anders

●  De database omvang is bij elke klant anders

●  De gegevens, en dus de vulling van de tabellen, zijn bij elke klant anders

●  De hardware is bij elke klant anders

●  De meest gebuikte functionaliteit is bij elke klant anders

●  Eigen maatwerk en gebruik van vrije velden is bij elke klant anders

Hierdoor kan een standaard software producent geen database ontwerpen die in elke omstandigheid goed presteert; wanneer de database wordt geoptimaliseerd voor een bepaalde situatie, kan dit inhouden dat de snelheid van de database slechter wordt in een andere situatie. Ons is gebleken dat gebruikers en dealers van Microsoft SQL Server programmatuur, meestal geen of weinig kennis van Microsoft SQL Server in huis hebben, waardoor deze vaak slecht geconfigureerd is, en er weinig of geen onderhoud aan de database wordt gegeven.

Ook wordt in veruit de meeste gevallen geen optimalisatie (wat een DBA taak is - DBA = DataBase Administrator) op de database aangebracht. Met als resultaat een slecht performende Microsoft SQL Server omgeving, en dus een slecht performende applicatie. Om deze problemen op te lossen, hebben wij van The Tool Factory BV het product DBA Pro for Microsoft SQL Server ontworpen en gebouwd.

Dit product stelt de configuratie van Microsoft SQL Server optimaal in voor uw hardware. Ook Windows wordt optimaal geconfigureerd om gebruikt te worden met uw hardware en met Microsoft SQL Server. Verder verzorgt DBA Pro for Microsoft SQL Server het onderhoud aan uw database, zoals tabel en index defragmentatie, fysieke bestands defragmentatie, het beheren van de statistieken van de database en het aanmaken en verwijderen van indexen. Ook wordt de lockings-engine van SQL Server geoptimaliseerd, wat resulteerd in minder blockings en "Error1222"  komt hierdoor niet of nauwelijks meer voor. En om de hardware maximaal te laten presteren wordt ook het geheugenbeheer van SQL Server geoptimaliseerd via dynamic load balancing - wat resulteert in een veel beter reagerende hardware omgeving, en dus snellere response van uw SQL Server.

Door al deze acties gaat "Performance degradation over time" tot het verleden behoren, en dit alles kost u slechts een paar minuten tot maximaal een paar uur per nacht (dit maximale window is instelbaar).

Verder monitort DBA Pro for Microsoft SQL Server het gebruik van uw database, waarbij wordt gekeken hoe de performance van uw database maximaal gemaakt kan worden, waarbij rekening wordt gehouden met gebruik en omvang (zowel van de database als per tabel) en de beschikbare hardware.

In de meeste gevallen behaald DBA Pro for Microsoft SQL Server een versnelling van een factor 2 tot 5 op de pijnpunten in de betreffende applicatie.

 

Heeft dit systeem dan geen nadelen?

Jawel, DBA Pro for Microsoft SQL Server heeft één nadeel: uw database groeit (fysieke omvang op schijf) met een factor 2 tot 6 (de limiet is instelbaar). U moet dus zorgen voor voldoende schijfruimte zodat DBA Pro for Microsoft SQL Server zijn werk kan doen; het optimalisatie proces stopt zodra er minder dan 15% vrije ruimte op de data schijf aanwezig is. Het onderhoud wordt in dit geval nog wel gepleegd.

Maar volgens ons (en onze klanten) zijn de voordelen van DBA Pro for Microsoft SQL Server vele malen groter dan dit nadeel.